October 3, 2016
 
 

Prep Hockey Scoreboard

 
Friday, October 7, 2016  
Kuper Academy 6 vs. Boston Shamrocks Hockey Academy   3 Box Score
Gilmour Academy 9 vs. Team Ohio 18-U   0 (S) Box Score
Saturday, October 8, 2016  
Kuper Academy 5 vs. Boston Shamrocks Hockey Academy   2 Box Score
Gilmour Academy 8 vs. Team Ohio 18-U   0 (S) Box Score
* based on submitted game results